مدیریت انبار

مدیریت انبار و انبارداری
مدیریت انبار وظایف و مسئولیت های بسیاری دارد که می باید همه آن ها را در زمان ها و مراحل مختلف عملیات انبار به انجام رساند. همه این امور برای کارایی کل سازمان و تحقق اهداف آن بسیار مهم هستند. وظایف و مسئولیت های انبار در

برنامه هوشمند

با یک اسکن ساده با برنامه هوشمند Quick Peek مرتب ترین خانواده سال باشید
با کمک برنامه هوشمند Quick Peek می توان از طریق برچسب های ذخیره سازی نظم و ترتیبی بی سابقه به وسایل خانه و محل کار داد. ابزاری که برای بسیاری از سیستم های بسته بندی حرفه

پاک کردن لکه

پاک کردن لکه ها از روی مبل
بعضی خانواده ها مبل ها را برای شست وشو به مراکز مخصوص تحویل می دهند، اما بعضی هم ترجیح می دهند خودشان دست به کار شوند و آستین ها را بالا بزنند و کمی هم در هزینه های خانواده صرفه جویی کنند، اما

فرایند انبارداری

فرایندهای اصلی در انبارداری
فرایند انبارداری به عملیات تخلیه، بارگیری، و نگهداری کالاهای مورد نیاز افراد و بنگاه ها در انبارهایی با شرایط مناسب تا زمان استفاده گفته می شود. به عبارت دیگر، انبارداری شامل سیستم های قرار گرفتن جنس در انبار و ایجاد روش ها و اعمال مدیریت کنترل

هزینه اسباب کشی

هزینه اسباب کشی به خانه جدید
هزینه های اسباب کشی به خانه جدید،یکی از چالش های اصلی مستأجران است. هزینه های اسباب کشی به خانه جدید فقط شامل کرایه حمل اسباب توسط کامیون و باربر نیست، بلکه هزینه های جانبی دیگری مانند مسافت، تعداد طبقات، نوع اثاثیه و خراب شدن