لجستیک

لجستیک و انبارداری
آماد، آمادگاری یا لجستیک (به انگلیسی: Logistics) یعنی مدیریت جریان کالا، اطلاعات یا هر نوع منابع دیگر؛ مانند انرژی یا انسان ها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی (معمولاً در سازمان های نظامی). لجستیک هنر و

بارنامه

سند بارنامه
بارنامه به اختصار BL یا BOL خوانده می شود. از عبارت انگلیسی Bill Of Lading گرفته شده است. سندی است که توسط شرکت حمل صادر می گردد. صدور این سند به معنی این است که کالایی مشخص در محلی مشخص برای ارسال به مقصدی مشخص تحویل گرفته شده