تحویل کالا درب منزل

یکی از روش های مرسوم ارسال کالا در سیستم های استاندارد حمل و نقل جهانی، تحویل کالا درب منزل می باشد. این سیستم در فروش و جابجائی بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و یکی از انتخاب ها در کنار ارائه خدمات به مشتری می باشد.

با توجه به این که سیستم حمل و نقل باربری پارس، ناوگان حمل و نقل متنوعی در اختیار دارد، لذا می تواند بدون لحاظ کردن حجم و بدون نگاه به مسافت مابین مبدأ و مقصد، با جمع آوری محموله ها و بارهای شما از درب منزل، کارخانه و فروشگاه، و تحویل آن به درب محل مقصد، هزینه های حمل و نقل شما را کاهش دهد و معطلی های رائج در حمل و نقل باربری ها را مرتفع نماید. زیرا انتقال بار به برخی باربری ها و تحویل بار، خود مستلزم هزینه جابجائی، زمان و احیاناً خسارت های احتمالی است.

ما می توانیم بارهای شما را از مبدأ تحویل گرفته و در مقصدی که خود تعیین می کنید، تحویل دهیم. بار شما می تواند به بزرگی یک کامیونت باشد و یا یک بسته کوچک که با پیک موتوری به شما تحویل داده شود.

درب منزل