پست ویژه

ایرانیان با پایه‌گذاری چاپارخانه‌ها در دوران هخامنشی اولین سیستم پستی قابل اعتنا در جهان را ایجاد کردند. هرودت در این زمینه می‌نویسد: «گفته می‌شود به تعداد روزهایی که کل سفر به طول می‌انجامد، اسبان و مردانی در طول مسیر ایستاده‌اند، هر اسب و مردی مسیری یک روزه را می‌پیماید و هیچ‌چیز ایشان را بازنمی‌دارد، نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی تا مأموریت خویش را با تمام سرعت انجام دهند».

پُست روشی برای فرستادن نامه، مرسولات پُستی و بارهای با احجام مختلف مانند بسته و جعبه های بزرگ است. معمولاً فرسته‌ها و مدارک در بسته بندی های خاصی قرار می‌گیرند و توسط سرویس های حمل بار، به مقصد تحویل داده می شوند.

واژه پست از واژه قرون وسطی poste گرفته شده که آن نیز از اسم مفعول فعل ponere لاتین (وضع یا محل) نشأت می‌گیرد. همه روزه در سرتاسر جهان بسته ها و مرسولات مختلفی در حوزه های صنعتی، ساختمانی، فروشگاهی و خدماتی ارسال می شوند. در برخی از اوقات، زمان نقش بسیار تعیین کننده ای در ارسال مرسوله دارد و صاحبان بار به دنبال سرویس مناسبی هستند که با سرعت بالا، بار آنها را بصورت ایمن به مقصد برساند. یکی از سرویس هایی که در سالیان اخیر در کشور باب شده است، سرویس پست ویژه است.
ما در کنار شما هستیم تا بتوانیم مرسولات پستی شما و همچنین بارهای شما را از طریق باربری های همکار در زمان کوتاه به صورت پست و باربری ویژه به مقصدی که شما تعیین می کنید، با سرعت بالا برسانیم.
ویژه